“Kilmaatdebat”

Stacks Image 1242

Stellingen

Stacks Image 1275

De levende natuur is de meest toekomst bestendige instantie die wij kennen

De natuur overleeft alles wat de mens verziekt. De natuur bekommert zich niet om uitstervende soorten, ook niet de uitstervende mens. Mensen zijn hard op weg om de voorwaarden die wij nodig hebben om te overleven om zeep te helpen.

Stacks Image 1273

Wat we willen is controle, maar wat we nodig hebben is flexibiliteit

Overheden en bedrijven zijn weinig wendbaar. Procedures en regels regeren de besluitvorming en het gedrag van onze organisaties. We hebben succes gedefinieerd als financieel succes. Daarop zijn de procedures afgestemd en niet op sociaal en ecologisch succes. Het zou mooi zijn als we ons zelf gaan zien als dochtondernemingen van de natuur en ons zo gaan gedragen.


Bron: Ylva Poelman de 9 succesfactoren van de BV Natuur

Het is dom om te denken dat problemen elders op de wereld niet ons probleem zijn. Dat zijn ze wel. We leven samen op een aarde. De grenzen zijn verzonnen grenzen.

Stacks Image 1282

We doen aan shareholdersvalue, maar kiezen de verkeerde shareholders.

Milton Friedman postuleerde: The social responsability of Business is to increase its profits. De aandeelhouders moeten goed beloond worden. Dat is een denkfout. De grote shareholder is de natuur. Alle assets ontvangen we van de natuur, van de aarde. Die moet daarvoor goed beloond worden. En niet uitgewoond worden.

Bruno Latour, de Franse filosoof, constateert dat we nu pas beginnen te beseffen dat er een grens is aan het incasseringsvermogen van de aarde. In al onze ontwikkelingen moet het doel worden dat deze in harmonie met de draagkracht van de natuur worden uitgevoerd. Echter aan mensen is decennia lang het idee verkocht dat ze ­eindeloos kunnen doorconsumeren en produceren. Als dat nu niet meer kan of mag dan voelen mensen zich verraden. Ze voelen zich beknot in hun vrijheid en in hun inkomen omdat er meer betaald moet worden voor vuilnis, water, energie en ondernemingsactiviteiten. Ze ontkennen de nieuwe spelregels en accepteren de inzichten van de wetenschap niet als waarheid. Overal komen mensen en organisaties in opstand.

Stacks Image 1289

De mens blijkt niet geëquipeerd om in balans met de natuur te leven.

De bewijzen zijn overweldigend dat de mens niet in staat is gebleken tot een goed rentmeesterschap. Er is ook bewijs van goed bedoelde tegenbewegingen. Maar die staan in geen enkele verhouding tot het geweld van verspilling, vervuiling en voortplanting.

We want more. We willen groei. Alle bedrijven en alle overheden hebben groeimodellen. We hebben systemen gecreëerd waar we worden afgerekend op groei. Leningen die we afsluiten voor de hypotheek en bijvoorbeeld staatsleningen gaan ervan uit dat ons inkomen stijgt.

Het klimaatprobleem is geen technisch probleem, maar een gedragsprobleem van individuen, bedrijven en overheden.

Stacks Image 1330

De jeugd heeft de toekomst, maar laat zich regeren door begeertes en kan (nog) geen verantwoordlijkheid dragen

Op jonge leeftijd laten we ons regeren door begeertes en impulsen. Die winnen het van ons verstand. Dat zien we dan ook in gedrag.
Zo rond de 40 jaar begint het verstand de boventoon te voeren. Dat inzicht zou beleiduitgangspunten moeten geven voor de wijze van opvoeden, scholing en het geven van verantwoordlijkheden en vrijheden.

Technische, juridische en sociale oplossingen voor het klimaatprobleem

Stacks Image 1266

Vraag aanpassen aan het aanbod

Sturen van de elektriciteitsvraag wordt erg belangrijk. Welke keuzes zijn nodig om klimaatneutraal te kunnen verwarmen? En welke middelen dragen bij aan een soepele warmtetransitie? Frank Wiersma, strategische adviseur bij Tennet, geeft zijn visie.

Stacks Image 1307

Massaal windmolens en zonnepanelen, geothermie, energie uit water etc.

Vermoedelijk zijn we in staat om alle energie benodigd voor de 8 miljard en straks 10 miljard mensen te halen uit natuurlijke bronnen. We zijn dan af van de meeste vervuiling. Energie basisprijs wordt dan zeker 2 x zo duur. So what. Van de energierekeing die consumenten betalen in het Rijke Westen bestaat meer dan 60% uit overheidsheffingen. Dus volop ruimte voor beleidsmogelijkheden.

Ook hebben wetenschappers uitgerekend dat we de wereld kunnen voeden op een manier waarop de landbouw in evenwicht is met de natuur en de biodiversiteit behouden blijft en herstelt.

De wereld voeden zonder de natuur uit te putten is mogelijk

Stacks Image 1323

Betaalbare opslag van elektriciteit en warmte voorwaarde voor een succesvolle energietransitie

Voor korte termijn opslag, minuten, uren, enkele dagen, hebben we systemen beschikbaar waardoor de opslagkosten betaalbaar zijn. Voor langere periodes zijn deze systemen nog te duur.

Voorbeeld als een accu met 80% opslagrendement per cyclus € 100 per kWh kost en 15 jaar meegaat en het onderhoud 1% van de investering bedraagt, dan zijn tegen 4,5% rente de jaarkosten € 11 per jaar. Kunnen we 50 cycli per jaar maken dan bedragen de opslagkosten per kWh 23 cent per kWh Voor zon en wind zijn de periodes van opslag langer en dus duurder. De opslagkosten liggen per kWh in de orde grootte van € 3,23 voor zon en € 1,36 voor wind op zee.
Bij getijden-energie met energiedammen hebben we 4 cycli per dag waarbij de helft van de stroom moet worden opgeladen. De opslagkosten bedragen dan € 0.005 per kWh.

Warmteopslag betreft vooral seizoensopslag. Boilersystemen verliezen veel warmte, ook met flinke isolatie. De opslagmedia moeten zeer groot zijn. Om een vrijstaand woonhuis 2 weken in hartje winter te verwarmen is 1232 kWh nodig. Gebruiken we water als opslagmedium, dan dient de opslag hoeveelheid 35m3 te zijn. Een goed geïsoleerde boiler verliest in die 2 weken bijna de helft van zijn warmte.

Stacks Image 1224

Alle beetjes helpen. De mantra moet zijn: en..en

In Denemarken zijn boeren bij wet verplicht om in 5% van hun areaal bloemen in te zaaien voor insecten en bijen.
Terwijl er elke minuut 40 voetbalvelden worden gekapt - BRON RTL.
We moeten echt stoppen met verder vernielen, zodat de beetjes gaan helpen.

  • Massaal bos kappen = misdaad tegen de natuur en menselijkheid
  • Massaal oceanen leegvissen = eco terrorisme
  • Gif = eco terrorsisme (zo snel mogelijk uitbannen en vervangen door compost)

    Mag je iemand ter dood veroordelen, of ten minste levenslang opsluiten, die kinderen regelmatig bij de benen pakt en en dood kwakt tegen een muur? Mag je dan ook organisatoren van natuurvernieling, waarbij hele biotopen en dierenpopulaties worden uitgeroeid, op dezelfde wijze veroordelen? Inmiddels is er een ECOCIDE LAW.

© 2021 W.L. Walraven Email