CONTROVERSES

Walther Walraven 2021

WIJ ZIJN HET RIJKE WESTEN


Play

Jeroen van Merwijk

In februari 2020 maakte Van Merwijk via Instagram bekend dat hij uitgezaaide darmkanker had. Omdat de behandeling van deze ziekte aanvankelijk goed aansloeg, maakte Van Merwijk plannen om nog een laatste theatertournee te doen, wederom in de vorm van een oudejaarsconference, met als titel Zullen we dit jaar gewoon een keertje overdoen?

In september 2020 maakte Van Merwijk echter bekend dat hij de plannen voor deze voorstelling moest staken, omdat hij kampte met een terugval. De in 2014 afgeschafte Edison Oeuvreprijs voor Kleinkunst werd bij hoge uitzondering in 2020 aan hem toegekend.

Een groot aantal artiesten bracht hem eind 2020 een eerbetoon door het uitbrengen van een CD met liedjes van zijn hand. "Wij zijn het rijke Westen" werd gezongen door Katinka Polderman.

Stacks Image 552
Stacks Image 588

Baseer je mening op feiten, dus op echte cijfers.

Solidariteitsheffing voor zon en wind

Zon en wind veroorzaken extra kosten. De piekstromen moeten worden afgevoerd. Als er geen stroom is moet er bijgestookt worden met gascentrales. De stroom van wind op zee moet aan land gebracht worden dat kost 2,5 cent per kWh.

De netwerkosten van Tennet en alle netwerkbeheerders (Enexis, Liander, Stedin, ..) tellen op in 2020 tot : € 3,2 miljard. Er wordt 120 miljard kWh geleverd aan huishoudens en bedrijven. Per kWh 2,67 cent. Dat bedrag gaat omhoog door de systeemkosten in het netwerk van zon en wind.

Wij hebben een analyse gemaakt van de kosten die we mogen verwachten: Vergelijking technieken duurzame elektriciteit en de systeemkosten die daarbij optreden.

Je mag berwachten dat we als consumenten richting 2030 per kWh circa 20 cent aan extra kosten gaan betalen. Per gezin € 700 per jaar. Basisprobleem is dat de markt energieproducenten afrekent op de prijs waarop verhandeld wordt op de beurs. De gevolgkosten in het net, zijn niet in beeld, maar worden uiteraard wel door ons betaald.

Stacks Image 716

Meer energie onvermijdelijk

Wij gaat veel meer energie gebruiken vanwege de groei van de wereldbevolking en de drang naar meer modern comfort.

Deze zorg wordt wereldwijd inmiddels ingezien. De zorg voor het milieu moet leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen zonder in te boeten aan modern comfort. Wijdverbreide voorstellen richten zich op energie geproduceerd uit hernieuwbare bronnen en de daaropvolgende opslag en transport op basis van waterstof. Momenteel is dit gas van toepassing op de chemische industrie en is de productie ervan gebaseerd op fossiele brandstoffen. De introductie van deze energievector vereist de ontwikkeling van milieuvriendelijke methoden om deze te verkrijgen. In onderstaand artikel worden alleen bestaande technieken gepresenteerd en ligt de nadruk op elektrolyse, een volwassen procedure.
Cost-effective_design_of_the_alkaline_electrolyser

Stacks Image 733
Stacks Image 711

We snappen er niets meer van, neem nog een koffie!

Brussel overweegt aardgas groen te verklaren

Terwijl Nederlanders de komende dertig jaar massaal van het gas af moeten, willen sommige Europese landen dat gas juist wordt aangemerkt als duurzaam. Andere landen willen weer dat kernenergie een groen label krijgt om daarmee meer investeerders te trekken.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europeese Commissie presenteerde de groene taxonomie. Hier staat een set definiteis die investeerders duidelijk moet maken welke beleggingen bijdragen aan de aanpak van klimaatveranderen. Ondermeer dat aardgas groen moet worden aangemerkt. Het zou de transitie versnellen.

EU-groene taxonomie

Stacks Image 730

Energie uit gewassen geen goed idee

Planten zetten slechts 0,5% van zonne-energie om in koolwaterstoffen via de fotosynthetische koolzuurgas assimilatie: 6CO2 + 12H2O -> C66H12O6. Daar maken we ethanol van met een rendement van 60%. Er blijft van per m2 zoninstraling van 1000 kWh per jaar circa 30 kWh over


De nieuwste zonnepanelen halen 20% uit het zelfde oppervlak. Ergo 200 kWh. Maak je daar waterstof van (rendement 70%) dan hou je 140 kWh over.

Dringend advies: Landbouwgrond gebruiken voor voedsel en niet voor zon en biomassa. Zonnepanelen moet je exploiteren op gebieden met arme, woeste gronden.

Wij zijn een overbevolkt landje, met wenig mogelijkheden om groene energie op te wekken. We verromelen het land. Het wordt tijd Europees te denken. De Noren kunnen zonder schade voor dat land gemakkelijjk met hydropower, stroom opwekken voor de Benelux en Duitsland en als het moet zelfs voor geheel Europa. Het is verstandig om Europees te diversifiseren en te specilaiseren.

Stacks Image 723
Stacks Image 725

The naked world of photographer Spencer Tunick.

Brood en spelen

Vermaak krijgt steeds meer een heldenstatus.


Auto coureur, nu Sir Lewis Hammilton, werd in december 2020 geridderd met de hoogste onderscheiding in Groot Brittanië. Mensen besteden steeds meer tijd aan spelen. Diegenen die dat goed kunnen noemen we kunstenaars. We hebben inmiddels een diaree aan awards voor mensen die 'goed' zijn in hun hobby.

Het volk moet vermaakt worden. Anders gaan ze morren, zich vervelen en worden ze lastig. De Romeinen zagen dat destijds al in. Er werden grote theaters gebouwd waardoor we gladiatoren en wagenrennen konden zien.

De vermaakindustrie, als kers op de welvaartstaart, mag dan een cultus-status hebben gekregen;- toch krijgt deze categorie de eerste klappen bij grote bedreigingen.

De Corona pandemie heeft getoond waar de prioriteiten liggen. Alles wat niet bijdraagt aan de primaire levensbehoeftes wordt op non actief gezet.

Stacks Image 521

Type mensen volgens Reichsman

 • Traditionals: 75% van de mensen volgen mores van kudde, het stamverband (the traditionals).

 • Other directed: 20% zijn de mensen die wel een mening willen hebben, maar eerst overal buurten. De meningen worden gevormd vormen door spiegelen en door anderen eerst te bevragen, dat doet 20% (the other directed).

 • Inner directed: Tenslotte denkt 5% van de mensen zelf goed na en bouwt een doordachte overtuiging. In die laatste categorie vinden we de grote denkers, de echte filosofen, de grote staatsmannen, uitzonderlijke kunstenaars en de briljante wetenschappers.

In de groep traditionals wordt afwijkend gedrag afgekeurd en gewantrouwd. Hier ontstaat meestal discriminatie en racisme met als gevolg het 'verneinen' van medeburgers.

Stacks Image 531

Democratie

We hebben democratie heilig verklaard. In de Westerse wereld worden we daarom door meningen en volksraadplegingen geregeerd. Niet feiten en wetenschap maar enquetes gebruiken we voor het sturen en bijsturen van talloze onderwerpen. Zoals de klimaatcrisis, de bestrijding van Covid-19, de verdeling van inkomen, immigratie vraagstukken en ga zo maar door.

Mensen kunnen goed beslissen over wat Fransen de couleur locale noemen. Wat vinden we mooi en niet mooi, fijn en niet fijn in de eigen omgeving. Maar toegang tot inspraak op complexe thema's als Brexit is bestuurlijk onverantwoordelijk.

Inspraak zonder inzicht geeft uitspraken zonder uitzicht. Gepostuleerd in 1963 door professor Kistemaker.


De voormalig interim directeur Ir. Jan van der Zanden van het CBS, rekent voor hoe het COVID beleid van Lockdown levensjaren kost.

Stacks Image 672
Stacks Image 674

Sinterklaas bestaat niet

Kinderen voorhouden dat Sinterklaas en Piet bestaan is een leugen. Dat beschadigt het vertrouwen van kinderen. Ze worden feitelijk voor de gek gehouden.
Als jongetje van 5 jaar confronteerde ik mijn ouders: "Als je over Sinterklaas hebt gelogen, waar heb je dan nog meer over gelogen?"

 • De bespottelijke cadeau diaree die met Sinterklaas gepaard gaat vervuilt de aarde. We moeten af van tradities die overconsumptie aanwakkeren. Sinterklaas is goed voor € 1 miljard en Kerst voor € 1,3 miljard.
 • Op school zien kinderen van arme ouders dat hun rijke vriendjes I-phones, drones en playstations en super Nikes krijgen. Zij niet.
 • Kinderen met een donkere huidskeur worden gepest op school. Hun kleurtje verwijst naar die domme zwarte pieten. Met een kleurtje ben je dus dom.
 • Ook volwassenen ervaren discriminatie met opmerkingen die de verwijzien naar een pijnlijke periode van onderdrukking.
 • Sinterklaas gebruiken als externe discipline factor om gedrag van kinderen te conditioneren is een zwakte bod.

Sinterklaas is een traditie waar we afscheid van moeten nemen.

Stacks Image 538

Fashion Victims

Na gemiddeld drie minuten bladeren in een modemagazine voelt driekwart van de vrouwen zich lelijk, onvolkomen en schuldig. Iedereen moet er tegenwoordig ‘goed’ uit zien.

Ons uiterlijk speelt een beslissende rol in wie we zijn en hoe we ons als persoon voelen. De media spiegelen ons een onbereikbaar ideaal beeld voor van ultieme schoonheid, waardoor miljoenen mannen en vrouwen een vermogen spenderen aan het laten corrigeren van lichamelijke onvolkomenheden; schoonheid staat immers garant voor succes.

Fashion is feitelijk een belangrijke bron van verspilling en vervuiling. We willen niet terug naar MAO met zijn rode boekje. Die schreef voor mannen en vrouwen de zelfde overalls voor. Maar het moet wel ingrijpend minder met de mode.


Bron: Damiaan Denys is afdelingshoofd Psychiatrie van het AMC, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens werkzaam aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (KNAW)

Modeprogramma's via mediakanlen als RTL 4 zijn propaganda machines om de vervuiling aan te jagen en uitbuiting te bevorderen in derde wereld landen.

We zijn niet alleen fashion victims maar ook** fitness victims** geworden.

Stacks Image 545

De mens heeft gewonnen van de natuur.

Stacks Image 691

Black lives matter

In de gehele wereld zijn we in opstand gekomen tegen discriminatie van onze gekleurde medemensen. In alle kringen werd dit besproken en serieus genomen in 2020. Wetgeving aangescherpt, sollicitatieprocedures tegen het licht gehouden, arbeidsbeloning opnieuw gewogen.

We gaan nu zover dat de witte man per definitie fout is. Racisme zou ingebakken zijn in zijn culturele DNA. Er is een nieuwe term voor bedacht woke

De dieren en de natuur hebben geen rechten. Er zijn veel NGO's die zich het dierenlot aantrekken. Maar het moorden gaat gewoon door. De bossen worden nog steeds platgebrand. Ivoor wordt nog steeds door stropers geroofd. Zeeën worden leeggevist. We jagen nog steeds voor de lol.

Onze aandacht voor ongelijke behandeling van genders, black life, me-too, gays , lesbiennes, religieuze groeperingen en vrouwen - hoe terecht ook - staat niet in verhouding met al het leed dat we de natuur aandoen.

Een misdaad tegen de natuur moet gelijkgetrokken worden met misdaad tegen de menselijkheid. Oorlogsmisdadigers kregen de doodstraf, datzelfde moet overwogen worden bij misdaden tegen de natuur. Diegene die willens en wetens de natuur verwoest verspeelt zijn recht op een verblijf op deze aarde.

" All life matters", zou de leidraad moeten zijn.

Geld de wortel van alle kwaad


De heilige schrift stelt dat de bron van alle kwaad geld zou zijn. In I Tim.6:10, wordt dat terecht genuanceerd: de wortel van alle kwaad is geldzucht.

Geld maken met geld


Geld is een vreemd goedje. Met geld heb je aanspraak op diensten en goederen.
Vroeger voordat er geld was ruilden we goederen voor goederen. En diensten voor diensten. Of een combinatie daarvan. Stel dat je 8 konijnen voor en geit ruilde dan was een geit 8 x zoveel waard als een konijn. Later gingen we de waarde van alles uitdrukken in bijzondere schelpen of grammen goud en weer later in munteenheden en papier geld.

614a3569779f3739b2249b2c77c9004e

Geld vertegenwoordigt dus koopkracht. Met geld heb je aanspraak op diensten en goederen. Je krijgt zelf geld voor waarde die je levert. Jouw werk, of jouw spulletjes. Met dat geld kun je diensten of goederen kopen.
Geld namaken is daarom strafbaar, omdat je geen waarde hebt toegevoegd en toch over "vals geld" beschikt. Op deze wijze benadeel je de gemeenschap die er wel voor heeft gewerkt.
De totale hoeveelheid geld vertegenwoordigt in feite de som van alles dat waarde heeft in de gemeenschap. Produceert de gemeenschap minder in een periode dan verstoort dat de verhouding en wordt alles duurder we noemen dat inflatie. Er is dus relatief meer geld dan goederen en diensten. En omgekeerd noemen we dat deflatie.

Inflatie creëeren door geld drukken


Het vreemde is dat er nu door de Europese centrale bank geld wordt gedrukt, zonder dat daar waarde tegenover staat. In feite creëert men zo inflatie. Bankinstellingen kunnen dit eigenlijke valse geld super goedkoop lenen om daarmee aan bedrijven gemakkelijker geld door te lenen.
De centrale banken worden dus rijker en wij met z'n allen armer. Want de hoeveelheid diensten en goederen zijn niet gewijzigd. De verdeelsleutel is geld. Men hoopt op deze wijze wel de groei te stimuleren, door bedrijven gemakkelijker geld te kunnen lenen die daarmee de productie kunnen uitbreiden.

Inflatie

Anno 2021 leven wij in die situatie in Europa. Omdat geld zo gemakkelijk te verkrijgen is daalt de rente. Dat is voor spaarders niet fijn maar ook niet voor pensioenfondsen. Wel voor mensen die een nieuwe hypotheek willen of geld lenen voor een auto. Geld lenen is feitelijk lenen van de toekomst voor je behoeften van vandaag.

Handel in aandelen windhandel


De aandelenbeurs is ook weer zo'n vreemd vehikel. Aandelen zijn eigendomsbewijzen van bedrijven. Bij de uitgifte van aandelen, heeft een bedrijf daar één keer geld voor gehad. Gaat het goed met een bedrijf dan levert dat dividend (circa 2 tot 6 %) op per aandeel, zeg maar een door de eigenaars goedgekeurd
percentage van de winst. Gaat het bedrijf failliet, dan is het aandeel niets meer waard. Gaat het slecht met een bedrijf of met een geheel sector dan wordt er geen dividend uitgekeerd.
Aandeelhouders kunnen op 2 manieren geld verdienen met aandelen:

 1. Het uitgekeerde dividend; de winstdeling dus
 2. Verkopen met koerswinst

De waarde van aandelen fluctueren sterk. Heb je een aandeel goedkoop gekocht en verkoopt het duur, dan heb je koerswinst gemaakt. Feitelijk kunnen alle aandelen gezien worden als één pakket kaarten in de markt op de aandelenbeurs. Die steeds van eigenaar wisselen. De koers (de prijs) van aandelen wordt door sentiment bepaald. De koers heeft feitelijk vrijwel geen relatie met de prestaties van bedrijven. Vraag en aanbod bepalen de prijs. Het is een wankel systeem om bezit in vast te leggen, omdat niet de reeële economie, maar gevoel de waarde bepaalt.

Er wordt evenveel winst als verlies gemaakt op de beurs. De handel in aandelen is dus eigenlijk een windhandel. Hoogopgeleide analisten weten inmiddels hoe groepen beleggers reageren op de sentimenten in de markt en kunnen redelijk voorspellen hoe op grond van die sentimenten de het koersverloop is. Met deze kennis worden koerswinsten gemaakt, die steevast te koste gaan van partijen die minder goed zijn geïnformeerd.
Partijen die winst maken doen dat ten koste van verliezers op de beurs;- zoals in de tijd van de internethype (World On Line van Nina Brink cs). De kleine spaarders traden voor het eerst massaal toe en kochten aandelen tegen steeds hogere prijzen. En opeens verkochten de grote beleggers massaal hun aandelen. De spaarcentjes verhuisden op die wijze van de kleine spaarder naar de grote instituten.

Pensioen niet veilig


Pensioenen worden opgebouwd in je werkzaam leven. In 40 jaar wordt elke maand circa 20% van je totale inkomen opzij gelegd. Pensioenfondsen beleggen dat geld met als doel er tenminste 4% netto rendement op te maken om jouw daarmee van je 65-ste tot jouw dood 70% van je laatstgenoten salaris uit te kunnen betalen. Zonder dat rendement zou je hooguit (20 x 40)/70 = 11,5 jaar pensioen kunnen krijgen (inflatie buiten beschouwing gelaten). Veel pensioenfondsen behalen dat rendement nu niet, met als gevolg dat er niet aan de toekomstige verplichtingen kan worden voldaan. Dit lossen we op door:

 1. Er gekort zal worden op de pensioenen
 2. De huidige generatie meer moet inleggen
 3. We langer moeten doorwerken
 4. Koortsachtig de economische groei weer aan te wakkeren

De pensioenfondsen hebben ons geld vastgelegd in aandelen, vastgoed, spaarsystemen en in derivaten. Derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan een onderliggend goed. Zoals olie, goud, bijzondere metalen, maar ook opties, futures, forwards et cetera. Al die geldverdienende systemen staan onder druk. Want die zijn gebouwd op groei en op waardevermeerdering door inflatie.
De fondsen beleggen en lenen geld aan partijen die daarmee kunnen groeien om meer te produceren. Feitelijk lenen van de toekomst voor de behoefte van vandaag, met de gedachte dat we meer financieel armslag zullen krijgen als gevolg van economische groei. En daar zal het mis gaan. Het roer moet om omdat we mondiaal nu gaan inzien dat de groei leidt tot verwoesting van de aarde. De geld creërende systemen op basis van groei verliezen bij een niet groeiende of krimpende economie hun verdienmodel.

Het Oekraïne project is ook een project van het groeimodel


Natuurlijk wil Europa dat. Dat is een kans om weer tijdelijk in de de gemeenschap te kunnen groeien met geld van de pensioenfondsen en geld van banken. Graag hebben we in onze portefeuille dit soort kansen. We lenen arme naties geld, laten die fors rente en dividend betalen, zodat wij weer vrolijk een tijdje door kunnen. Dat zijn allemaal activiteiten die ten koste gaan van de leefbaarheid op aarde. Maar tijdelijk niet voor ons in het welvarende vredige Noorden, wel voor het in bloed doordrenkte Zuiden. Want ook aan wapens en munitie verdient het welvarende vredige Noorden.

Zonder te beweren dat wij voorstander zijn van de Islam, heeft die religie wetten die woeker met geld verbieden. Je kunt daar in principe geen geld maken met geld, omdat je daarmee feitelijk geen waarde toevoegt maar steelt van de werkende gemeenschap. Dat gebeurt ook met geld drukken door banken, handel in valuta et cetera.

Follow the money


Als je het geld volgt dan krijg je inzicht in de processen en de handelwijze van organisaties en personen. Neem drugs, wapenhandel, prostitutie, handel in ivoor, handel in afvalstoffen, handel in CO2 emissies, handel in aandelen en geld, gestolen geld etcetera. De overheid wil daarom precies weten hoe de geldstromen lopen. Enerzijds om belasting te heffen en anderzijds om criminele activiteiten te ontmaskeren.
De wet MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) verplicht banken om melding te maken van ongebruikelijke transacties van organisaties en personen. Omdat het fijn is om geld te hebben verzinnen wij burgers, maar vooral de rijken en organisaties om buiten het zichtveld van de autoriteiten te blijven. In corrupte landen doen overheidsdienaren daar aan mee. Maar ook in ons land.
Stacks Image 764

BITCOINS = diefstal van onnozelen

Als je geld verdient zonder dat je waarde toevoegt: een product maakt of een dienst levert dan steel je per saldo van de samenleving.

Bitcoins koop je met Euro's. Doordat veel onnozele domme mensen dat doen, stijgt de vraag naar bitcoins en gaat de waarde ervan omhoog. De mensen die het eerst instappen en verkopen halen winst. Waar komt dat geld vandaan? Antwoord: van de grote groep onnozelen. Die onnozelen betalen feitelijk de initiatiefnemers een een groep slimmeriken.

Feitelijk is het een piramidespel. Maar dan geraffineerder. De mensen die aan de knoppen draaien kunnen het aantal Bitcoins vergoten, waardoor de waarde daalt. Het Bitcoin-systeem staat niet onder controle van de centrale banken. De computersystemen worden beheerd door partijen met geld die crypto-munten kunnen ophalen

Stacks Image 752
Stacks Image 754

Succes

Succes meet applaus, maar meet - als regel - niet dat je goed bezig bent.


Stalin en Hitler hadden succes ten koste van 500 miljoen mensenlevens.

Amerika neemt consumptie en het nationaal product als maatstaf voor succes, maar vergeet dat één inkomen steeds vaker tekortschiet om een gezin te onderhouden, constateert politicoloog Oren Cass.

Alle mogendheden beschouwen economische groei als graadmeter voor succes. Terwijl wij weten dat deze groei leidt tot meer vervuiling van de lucht, bodem en zeeën. Tot minder biodiversiteit, tot meer consumeren, tot meer eco-verwoestend toerisme.

Inmiddels hebben alle naties, babies incluis, zoveel geleend geld uitgegegeven dat de schuld per werelburger is opgelopen tot € 41.250. Dat komt neer op 3 x het wereld-bruto-nationaal product. Zonder economische groei is dat niet oplosbaar, denken we. Dus moeten we verder het vervuilingsmoeras ingroeien?
Dat is echter een denkfout. De grote meererheid heeft een schuld aan een kleine minderheid. We kunnen besluiten om die schuld op nul te zetten en niet langer de fuik in zwemmen van groei.

De beurs is feitelijk de graadmeter van geligitimeerd stelen door rijken van de armen.


De kredietkrisis was een bewijs hoe een kleine minderheid zich verrijkte.

Stacks Image 566

Prive terugblik

Hessel was opgegroeid in zo’n nieuwbouw wijk, waar ze eerst alle bomen eruit gerukt hebben en daarna de straten ernaar vernoemd hebben.

Hessel van Gellekom was mijn jeugd-judo-vriend en bespottelijk sterk voor zijn 14 jaar. Samen waren we onoverwinnelijk. Voor niemand bang, maar ook voor niemand een bedreiging. We waren ok. Hessel ging naar de MAVO ik naar de HBS-B gevolgd door een universitaire opleidiing..

Ik werd manager. Ontdekte dat managen lijkt op het oppompen van een lekke band;- je bent nooit klaar.

Het hoofd dat de kroon draagt in een organisatie heeft nooit rust.

Stacks Image 575
Stacks Image 687

Voor mijn gevoel bestaat Corona niet.

Emotio-cratie

In de jaren zeventig ontdekte de reclame dat op het gevoel spelen een sterk recept was voor het aanjagen van koopgedrag.

Dankzij onze intuïtie kunnen we makkelijker functioneren: we hoeven niet overal diep bij na te denken. Ondermeer psycholoog Harald Merkelbach laat zien dat intuïtief handelen ook gevaarlijk kan zijn.

Het is in de mode om intuïtie op een voetstuk te plaatsen. Zo schrijft de Amerikaanse journalist Malcolm Gladwell in zijn bestseller The tipping point dat intuïtie uitstekende beslissingen oplevert. Mensen moeten vaker hun intuïtie laten prevaleren, aldus Gladwell, de wereld wordt er beter van. Moderne goeroes zeggen het hem na: ze leren managers, leraren en artsen te koersen op hun onderbuik en te communiceren vanuit hun ‘innerlijke kind’.

Gevoel heeft inmiddels een ultime status gekregen. Terwijl we weten dat gevoel niet betrouwbaar is.`

Stacks Image 582

Kennis


Kennis is belangrijk. Het Covid vaccin is door beta's ontwikkeld.
Door de bêta-wetenschap krijgt de gewone man een vele malen betere medische verzorging dan de Keizers en Koningen van de vorige eeuwen.

Alfa's zijn de heersers in de financiële en politieke wereld. Zij bepalen waarin wordt geïnvesteerd en welke vrijheden burgers hebben. Zij vaardigen wetten uit en bepalen wat rechtvaardig is en wat niet. Alfa's beschouwen beta kennis vaak als details. Het gaat niet om details maar om de grote lijnen volgens de alfa's. En toch is de gehele moderne samenleving gefundeerd op de kennis van bêta's. Zijn de huizen waar alfa's in wonen en de auto's waarin ze rijden ontworpen en gemaakt door bêta's

Zouden de alfa's vaak zulke grote ego's hebben door minder kennis? Of zijn ze zo slim om de bêta's het werk te laten doen en daar handig van te profiteren.

Stacks Image 771

Interessante gesprekken

Natuurlijk moet iedereen zelf weten waarover die wil spreken. Socrates maakte daarover een ranking. Als je je soms wat verloren voelt in gezelschappen als je ideeën en kwesties aankaart en je vindt geen weerklank of zelfs afkeuring en uitsluiting, weet dan - gesterkt door Socrates - dat je een sterke geest hebt.

Je moet dan natuurlijk ook weten dat je geen applaus nodig hebt. Een sterke geest weet wanneer hij iets wel en juist niet moet zeggen.

Ook in de Bijbel vinden wij hiervoor een aanwijzing: Kolossenzen 4:6 NBG51

Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Stacks Image 647

Schaamte voor naakt

Ik snap er niks van, er benne maar twee soorten, mompelede Annaeus, onze buurman op een strandje in Kreta, toen hij het moeilijke gefriemel aanschouwde bij het verkleden.


Volgens onderzoeker Fesler is schaamte voor bloot een afspraak

Het verbergen van ons adams- en evakostuum is een afspraak die we met zijn allen hebben gemaakt om de monogamie te waarborgen. Door onze geslachtsdelen te bedekken laten we zien dat we niet openstaan voor seks met een ander dan onze partner. Zijn we niet gepast gekleed en onttrekken we ons dus aan die collectieve afspraak, dan schamen we ons. Fesslers theorie lijkt een verklaring te geven voor het feit dat op plaatsen waar we ons wél collectief blootgeven, zoals in de sauna, erotiek vaak als uit den boze bestempeld wordt.

Stacks Image 740
Stacks Image 743

Baboe 15 minuten na haar overlijden.
Ze is 7 jaar geworden.

Sterven

Denken aan de dood, doe ik steeds vaker. Om mij heen zie ik mensen verdwijnen. Van velen die gaan ervaar ik dat als een constatering van sommigen gaat het besef diep. Het overlijden van ons hondje Baboe gaf mij lang vastzittende rouw.


Vanuit de wetenschap, die ik beoefen, zijn er veel argumenten aan te slepen om te denken dat wij een tijdelijk verschijnsel zijn. Maar diep van binnen heb ik toch een soort eeuwigheidsgevoel.

Het besef dat alles wat je weet en alles wat je mee hebt gemaakt en alle schoonheid die je gevoeld en beleefd hebt verdampt in een niets, vind ik ondragelijk. Maar die ondraaglijkheid is natuurlijk geen argument om te bewijzen dat het geheel van je zijn zal blijven bestaan.

De reis op aarde was en is geweldig. Een onpeilbaar mooi geschenk. Het begrijpen van al die schoonheid en complexiteit, dat ik van een bevruchte eicel uit ben gegroeid tot wat ik ben, is mij te wonderbaar. Voor mij rest wel de hoop en een soort zeker weten dat er een geestelijk persoonlijk vervolg is, zonder dat ik dat met wetenschap kan bewijzen.

© 2021 W.L. Walraven Email